Trimble Totalstation i den Peruvianske Jungle

The Forgotten Amazon Projektet

The Forgotten Amazon har som mål at undersøge Amazonasfolkets oprindelse. En af projektets hoved-lokaliteter er Posic, som ligger inde i den peruvianske jungle. Ruinbyen Posic ligger nær Chachapoyas provinsen i det nordøstlige højland i Peru i Amazonas regionen. Landskabet består af bjerge, tætte regnskove, floder og moser som det gjorde i forhistorien. Her har de arkæologiske anlæg ligget forholdsvist uforstyrret og beskyttet af regnskoven. For bedst muligt at kunne dokumentere fundene, måtte en Trimble Totalstation med i den peruvianske jungle. Der var klare fordele, men også ulemper ved brug af denne.

Baggrund

I Andes regionen i Sydamerika opstod og udviklede mange komplekse kulturer sig forud for spaniernes ankomst (Schjellerup 1997). Af disse var inkakulturen den sidste til at opstå og er i dag den mest berømte. I det 15. århundrede spændte deres imperium fra det sydlige Columbia til det centrale Chile. Det svarer til mere end 5.500 km, hvilket gjorde det til det største imperium i den nye verden. Dette projekt har dog også fokuseret på den mindre berømte Chachapoyas-kultur, hovedsageligt defineret af Inge Schjellerup, seniorforsker Nationalmuseet. Chachapoyas folket er kendt fra de spanske kilder, hvori de er beskrevet som værende et rebelsk folkefærd, som flere gange har været i åbent oprør med inkaerne. Undersøgelserne i Posic har udover Inka kulturen og Chachapoyas kulturen også bekræftet tilstedeværelsen af en tredje kultur. En lokal regnskovsstamme, som endnu ikke er blevet defineret arkæologisk.

Trimble totalstation i den peruvianske jungle Wadskjær Forlag The forgotten Amazon

2018 Sæsonen

I sommeren 2018 undersøgte et hold danske og peruvianske arkæologer Posic C i en intens tre-ugers feltsæson. Målet var at udgrave tre af de konstruktioner, der blev observeret i 2016. Endvidere var der også fokus på at rekognoscere mere i området. Formålet med dette var at få et bedre overblik over hvor mange og hvor tæt ruinerne ligger i junglen. Arbejdet startede ud med afrydning med machete for at frilægge de tre udgravningsenheder. Efter afrydningen startede udgravninger i Unit 1 og i Unit 2. Samtidig undersøgte et lille hold arkæologer den omkransende regnskov for andre ruiner og strukturer. Et to-mands hold opererede desuden en Trimble C5 totalstation på fuld tid for at opmåle alle anlæg i forbindelse med Posic C. En opgave som var yderst tidskrævende grundet det forholdsvis store areal dækket af tæt bevoksning. Det blev især prioriteret at få målt mange af disse ruiner og anlæg ind med totalstation for at få et overblik over, hvordan de ligger i forhold til hinanden. 

Resultater

Der blev således fundet og indmålt 45 konstruktioner i form af mure, terrasser brugt til opdyrkning af korn og majs, vandingskanaler og huse. Under udgravningerne i Unit 1 blev der frilagt og delvist udgravet et hus med et større og et mindre ovnanlæg indvendig. Unit 2 fokuserede på at udgrave et megalitkompleks, som bestod af store megalitter, hvoraf nogle var væltede og nogle var fyldt med helleristninger. I den sidste uge af feltsæsonen blev en sondage-udgravning åbnet i Unit 3, som fokuserede på en oprejst megalit placeret i midten af en stor stencirkel.

Metodeudfordringer

Trimble totalstation i den peruvianske jungle Wadskjær Forlag The forgotten Amazon

Hvordan registrerer man bedst arkæologiske fund og ruiner i junglen? I Europa foregår de fleste arkæologiske udgravninger på store flader uden store forstyrrelser. Da de fleste arkæologiske metoder er udviklet på sådanne udgravninger, kan det være en udfordring at anvende metoden på arealer, der ikke er ryddet for forstyrrelser. Især når tiden er begrænset. GPS og totalstation er blevet stort set uundværlige på arkæologiske udgravninger i Europa, men især GPS’en er udfordret på områder med tæt træbevoksning. Hvilket man roligt kan sige, er tilfældet i den peruvianske jungle. Totalstationen er derfor mere oplagt i netop dette landskab, dog er der også udfordringer ved dette værktøj. Det er nødvendigt med sikre GPS-koordinater for at kunne georeferere opmålingerne. Derudover er den peruvianske jungle meget tæt bevokset, hvilket gør det problematisk at holde kontakt mellem totalstationen og prismet. Med en machete kan man dog komme langt med at løse denne problemstilling.

Trimble Totalstation i den Peruvianske Jungle

Under ekspeditionen i 2016 blev der med en håndholdt GPS indmålt punkter. Disse punkter blev i 2018 de afgørende punkter for at kunne opstille totalstationen i et georefereret koordinatsytem. Der blev udlagt et målesystem med udgangspunkt i de kendte punkter, og herefter gik turen gennem junglen hen til udgravningsfelter og videre rundt i junglen på rekognoscering. På den måde har totalstationen gjort det muligt at nå meget mere registrering, end det f.eks. ville have været ved håndholdt GPS eller håndtegning. Da målet for indmålingerne var at få et overblik over hvordan de forskellige konstruktioner ligger i forhold til hinanden, er resultatet langt bedre end forventet.

Konklusion

Det at have haft en totalstation med på dette projekt har været medvirkende til at kunne få et langt bedre overblik over udbredelsen af de arkæologiske anlæg i Posic. Derudover har det været muligt at nå at registrere meget mere på den begrænsede tid, der var til rådighed, end det ellers ville have været. Totalstationen viste sige at være meget “handy” at have med.

Anerkendelse

Projektet skylder en stor tak til Geoteam A/S, som har hjulpet med finansieringen af projektets totalstation. Derudover har Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond, Louis-Hansen Fonden og Vellux Fonden dækket de øvrige udgifter i forbindelse med projektet.

– Gitte Hjortlund & Andreas Valentin Wadskjær 2019

da_DKDansk